TOUR ZOODOO

5
4
2
6
3
1
5 4 2 6 3 1

MÔ TẢ

1- Xem vườn thú Zoodoo.

2- Chùa Linh Phước.

3- Vườn hoa Cẩm Tú Cầu

4- Tham quan vườn dâu

Khởi hành 8:00 -> 16:30 | Xe 4 chỗ: 1.000.000, xe 7 chỗ: 1.200.000