TOUR VIEW ĐẸP NGOẠI THÀNH

3
1
7
5
4
6
8
2
9
10
3 1 7 5 4 6 8 2 9 10

MÔ TẢ

1- Cà Phê Mê Linh. 2- Chùa Linh Ẩn. 3- Puppy Farm

4- Fresh Đà Lạt. 5- Cổng trời Bali 6- Dinh Bảo Đại. 7- Kombiland

8- Tham quan vườn dâu

Khởi hành 8h->16h30 | Xe 4 chỗ: 900.000, Xe 7 chỗ 1.000.000