TOUR TRUYỀN THỐNG

4
3
2
6
5
8
7
9
10
1
4 3 2 6 5 8 7 9 10 1

MÔ TẢ

1- Dinh Bảo Đại. 2- Thác Datanla 3- Làng Đất Sét

4- Ga Xe Lửa 5- Vườn Hoa Thành Phố 6- Núi LangBiang

7- Đồi Robin 8- Quãng Trường Lâm Viên 9- Tham Quan Vườn Dâu

Khởi hành 8:00 -> 16:30 | Xe 4 chỗ: 800.000, Xe 7 chỗ: 900.000